165 Ngô Tất Tố, Phường 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh